MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-76-Plastik Poşetlere İlişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Hakkında Duyuru !

Tarih              : 24.04.2019

Sayı                : 2019-76

Konu              : Plastik Poşetlere İlişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Hakkında Duyuru !

 
2019/Ocak, Şubat ve Mart Aylarına Ait Plastik Poşetlere İlişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Aylık, Diğerleri İçin 3 Aylık Olarak) Bu Gün (24.04.2019 tarihi saat 23.59’a Kadar) Verilmesi Gerekmekte Olup;
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Defter-Beyan Sistemi” (https://www.defterbeyan.gov.tr/tr/duyurular)  İnternet Adresi Üzerinden Yapılan 22.04.2019 Tarihli Duyurularda; “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi” İle “Hal Komisyonculuğu” Faaliyetine İlişkin Aşağıda Belirtilen Açıklamalar Yapılmıştır.
 
  • Sistemin “Beyannameler” bölümüne “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi” eklenmiştir. 1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinin geçici 1’inci maddesi uyarınca 2019/Ocak, Şubat, Mart dönemlerine ilişkin beyanname söz konusu dönemlerle sınırlı olmak üzere Sistem üzerinden verilebileceği gibi Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla e-Beyanname uygulamasından da verilebilir. 2019/Nisan, Mayıs, Haziran dönemi ve sonraki dönemlere ait “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi” Sistem üzerinden verilecektir. Bahse konu beyannameye Sistem kapsamında bulunan tüm mükellefler tarafından erişilebilmekle birlikte, beyannamenin verilmesi gerekip gerekmediğine yönelik değerlendirmenin 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi ile 1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. 
  • “Hal Komisyonculuğu” faaliyetinde bulunan mükelleflere yönelik olarak, işletme defterine “Müstahsil Makbuzu ve “e- Müstahsil Makbuzu” belge türü ile gerçekleştirilecek kayıtlar için “Hal Komisyon Alımı” gider alt türü ve stopaj alanına “093-094-095” tür kodları eklenerek kullanıma açılmıştır.
 
- Plastik Poşetlere İlişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Hakkında Bilgilerin Yer Verildiği 04.04.2019 tarih 2019-65 No.lu Sirkülerimize Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ
 
- Geri Kazanım Katılım Payı Beyanname Düzenleme Kılavuzuna Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 

450 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.