MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-70-Güncel Vergi Uygulamalarına İlişkin Verilen Yeni Özelgeler

Tarih                    : 10.04.2019

Sayı                       : 2019-70

Konu                    : Güncel Vergi Uygulamalarına İlişkin Verilen Yeni Özelgeler

 

Güncel Vergi Uygulamalarına İlişkin;

 • Faturaların döviz cinsinden düzenlenip düzenlenemeyeceği,
 • Dava konusu edilen faturaya ait KDV’nin indirilip indirilmeyeceği,
 • Kur farkları ve kur farkı değerlemeleri,
 • İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde KDV oranı ve özel matrah uygulamaları,
 • Taşınmaz ticaretinde KDV oranı ve özel matrah uygulamaları,
 • SMİYB niteliğindeki faturanın indirimden çıkarılması durumunda, Form Ba düzeltmesi yapılıp yapılmayacağı,
 • Çevre düzenlemesinden kaynaklanan yüklenilen KDV’nin iadeye konu edilip edilmeyeceği,
 • Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan inşaatlara ilişkin DV ve Harç İstisna uygulamaları,
 • Ramazan paketlerinde KDV uygulaması
 • Oda tarife bedeline göre düzenlenen faturalarda gerçek tutarın gösterilip gösterilmeyeceği,
 • Süresinde düzenlenmeyen faturanın sonradan düzenlenmesi durumu,
 
Konularında verilmiş en yeni özelgeler aşağıya çıkarılmış olup, bağlı linklerden söz konusu özelgelere ulaşılabilmektedir.

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

Saygılarımızla.

                BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.Güncel Vergi Uygulamalarına İlişkin Verilen Yeni Özelgeler:SIRA NO ÖZELGENİN KONUSU TARİHİ NUMARASI ÖZELGEYİ VEREN BİRİM
1 ÇEVRE DÜZENLEMESİNDEN KAYNAKLANAN YÜKLENİLEN KDV'NİN İADEYE KONU EDİLİP EDİLMEYECEĞİ 4.03.2019 20811645-130[16-515-156]-E.15241 GAZİANTEP VD BAŞKANLIĞI
2 DAVA KONUSU EDİLEN FATURAYA AİT KDV'NİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI 1.02.2019 46480499-130[2017/1695]-12818 BALIKESİR VD BAŞKANLIĞI
3 DÖVİZE ENDEKSLİ YAPILAN SATIŞA İLİŞKİN ÖDEMENİN TL CİNSİNDAN YAPILMASI HALİNDE DİKKATE ALINACAK DÖVİZ KURU 10.12.2018 27575268-105[215-2018-252]-E.478977 ANKARA VD BAŞKANLIĞI
4 FATURALARIN DÖVİZ CİNSİNDEN DÜZENLENİP DÜZENLENEMEYECEĞİ 18.12.2018 16432732-105[215-2018-11]-E.57976 SAKARYA VD BAŞKANLIĞI
5 İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI VE TAŞINMAZ TİCARETİNDE KDV ORANI VE ÖZEL MATRAH UYGULAMASI 21.03.2019 84974990-130[KDV-5\I.23.2018.02)]-E.87253 ANKARA VD BAŞKANLIĞI
6 İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİNDE KDV ORANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 5.02.2019 39044742-130[Özelge]-110787 İSTANBUL VD BAŞKANLIĞI
7 SMİYB NİTELİĞİNDEKİ FATURANIN İNDİRİMDEN ÇIKARILMASI DURUMUNDA FORM BA DÜZELMESİNİN YAPILIP YAPILMAYACAĞI 28.01.2019 72788441-105-7317 GAZİANTEP VD BAŞKANLIĞI
8 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA SATIŞLARDA HARÇ MUAFİYETİ 15.02.2019 66813766-140.10.01[123-2018-34]-E.62366 İZMİR VD BAŞKANLIĞI
9 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDAKİ TADİL SÖZLEŞMELERİNDE DV VE HARÇ İSTİSNASI 21.09.2018 97895701-140.02[2016/129]-845534 İSTANBUL VD BAŞKANLIĞI
10 ODA TARİFE BEDELİNE GÖRE DÜZENLENECEK FATURALARDA GERÇEK TUTARIN GÖSTERİLİP GÖSTERİLMEYECEĞİ 13.02.2019 46480499-130[2017/1665]-15871 BALIKESİR VD BAŞKANLIĞI
11 RAMAZAN PAKETLERİNDE KDV ORANI UYGULAMASI 19.09.2018 39044742-130-E.837431 İSTANBUL VD BAŞKANLIĞI
12 SÜRESİNDE DÜZENLENMEYEN FATURANIN SONRADAN DÜZENLENMESİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU 4.12.2018 41931384-120[231-2018-3]-E.54789 SAKARYA VD BAŞKANLIĞI
13 TAŞINMAZ TESLİMİNDE KDV YÖNÜNDEN ÖZEL MATRAH UYGULAMASI 8.03.2019 84974990-130[KDV5.I.23.2018.6]-E.77068 ANKARA VD BAŞKANLIĞI
14 YABANCI PARA CİNSİNDEN KULLANILAN KREDİLERİN DEĞERLEMESİNDE MEYDANA GELEN KUR FARKININ ÖDENEN TAKSİT TUTARINA MI YOKSA ANAPARA ÜZERİNDEN Mİ HESAPLANACAĞI 18.12.2018 77058783-105[VUK.ÖZ.18.39]-E.235714 ANTALYA VD BAŞKANLIĞI

524 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.