MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2018-85 Sözleşmelerin Döviz Cinsinden Yapılamayacağı Döviz Cinsinden Yapılan Sözleşmelerin de Türk Parası Olarak Yeniden Belirlenmesine Dair Karar

Tarih : 13.09.2018

Sayı : 2018-85

Konu : Sözleşmelerin Döviz Cinsinden Yapılamayacağı, Döviz Cinsinden Yapılan Sözleşmelerin de Türk Parası Olarak Yeniden Belirlenmesine Dair Karar

13/09/2018 tarih 30534 sayıla Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair” 12/09/2018 tarih 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre;

- 13/09/2018 tarihinden itibaren Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım-satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı,

- Uygulamanın yürürlüğe girdiği 13/09/2018 tarihinden önce bu kapsamda döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlenmiş ve yürürlükte bulunan sözleşmelerin, uygulamanın yürürlüğe girdiği 13/09/2018 tarihinden itibaren 30 gün içinde Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenmesi gerektiği,
Yönünde düzenleme yapılmış bulunmaktadır.
Söz konusu karar aşağıya çıkartılmıştır.

Saygılarımızla.

BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1– 7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.
“g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”
2
MADDE 2– Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 8 – Bu Kararın 4 üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”
MADDE 3– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

527 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.