MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

TAHSİLAT VE ÖDEMELERDEKİ TEVSİK SINIRI DEĞİŞİKLİĞİ

Konu : TAHSİLAT VE ÖDEMELERDEKİ TEVSİK SINIRI DEĞİŞİKLİĞİ

Tarih : 24.12.2015

Sayı : 2015-33

Kanun : Vergi Usul Kanunu

TAHSİLAT VE ÖDEMELERDEKİ TEVSİK SINIRI TUTARI 7.000,00.-TL OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde Maliye Bakanlığı’na mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini bankalar, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.

459 seri nolu VUK Genel Tebliği ile Tahsilat ve Ödemelerdeki Tevsik Sınırı Tutarı 7.000,00.-TL Olarak Değiştirilmiştir.

Devamına SİRKÜLER - Ekli Dosyalar yazısının altındaki "Pdf olarak indirmek için tıklayın" linkinden ulaşabilirsiniz.

1023 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.