MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

ŞİRKET ORTAKLARININ SGK'YA BİLDİRİLMEMESİ HALİNDE CEZA UYGULANMAYACAKTIR

Konu : ŞİRKET ORTAKLARININ SGK'YA BİLDİRİLMEMESİ HALİNDE CEZA UYGULANMAYACAKTIR

Tarih : 18.12.2014

Sayı : 45

Kanun : 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

ŞİRKET ORTAKLARININ ORTAKLIĞA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARININ SGK’YA BİLDİRİLMEMESİ HALİNDE CEZA UYGULANMAYACAKTIR

Bilindiği üzere, 11/9/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” ile 5510 sayılı Kanunun bazı maddeleri değiştirilmiş, bazı maddelerine eklemeler yapılmış, bazı maddeleri ise yürürlükten kaldırılmıştır. 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunla 5510 sayılı kanuna Geçici 57. madde eklenmiş ve 11/12/2014 tarihine kadar şirket yetkililerinin ve sigortalıların sigortalılık başlangıç ve sonlandırılmasına ilişkin bildirimde bulunmayanlara SGK tarafından idari para cezası getirilmişti.

Ancak 11/12/2014 tarih ve sayılı 2014 - 32 no'lu SGK Genelgesinin "5.1- Şirket Yetkililerinin Ve Sigortalıların Sigortalılık Başlangıç Ve Sonlandırılmasına İlişkin Bildirim Yükümlülükleri" bölümünde;

Devamına SİRKÜLER - Ekli Dosyalar yazısının altındaki "Pdf olarak indirmek için tıklayın" linkinden ulaşabilirsiniz.

1140 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.