MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

ÖTV ERKEN TEMİNAT ÇÖZÜMÜ SERTİFİKASI UYGULAMASI

Konu : ÖTV ERKEN TEMİNAT ÇÖZÜMÜ SERTİFİKASI UYGULAMASI

Tarih : 25.07.2014

Sayı : 33

Kanun : Özel Tüketim Vergisi Kanunu

ÖTV ERKEN TEMİNAT ÇÖZÜMÜ SERTİFİKASI

24.07.2014 Tarih Ve 29070 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-35 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Tebliği ile "İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri Alt Başlığı" ÖTV 1 Seri Nolu Genel Tebliği'ne eklenmiştir.

Söz konusu düzenleme ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listede yer alan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemleri genel olarak 1 seri Nolu ÖTV Genel Tebliğinin (16.3.5.1.) ve (16.3.5.2.) bölümlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde yerine getirileceği, ayrıca ithal edilen söz konusu malların ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde kullanılması halinde tahakkuk eden ÖTV’lerin, ÖTV iade alacaklarından mahsup edilerek ödenmesinin talep edilmesi de mümkün olduğu belirtilmiştir.

Bununla birlikte bu Tebliğ ekinde (EK:25) olarak yer alan “Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS)” sahibi mükelleflerin bahse konu teminatlarının %80’inin çözümü işlemleri ÖTV iade alacaklarına ilişkin devam eden vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin, kalan %20’sinin çözümü işlemleri ise devam eden vergi incelemesinin sonucuna göre yerine getirileceği,

Devamına SİRKÜLER - Ekli Dosyalar yazısının altındaki "Pdf olarak indirmek için tıklayın" linkinden ulaşabilirsiniz.

1495 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.