MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

NAKDİ SERMAYE ARTIŞLARINDA KURUMLAR VERGİSİNDE İNDİRİM

Konu : NAKDİ SERMAYE ARTIŞLARINDA KURUMLAR VERGİSİNDE İNDİRİM

Tarih : 01.07.2015

Sayı : 2015-24

Kanun : Kurumlar Vergisi

NAKDİ SERMAYE ARTIŞLARINDA KURUMLAR VERGİSİNDE İNDİRİM

30.06.2015 tarih ve 29402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin 1. fıkrasının ı. bendinde değişiklik yapılmasına dair 2015/7910 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 01.07.2015 tarihinden sonra yapılacak sermaye arttırımlarında; Kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirimler yapılabileceğine dair düzenlemeler yapılmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendinde;

“ finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" göz önünde bulundurularak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin indirim olarak dikkate alınabileceği belirtilmiştir.

Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılacağı, sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmayacağı,

Devamına SİRKÜLER - Ekli Dosyalar yazısının altındaki "Pdf olarak indirmek için tıklayın" linkinden ulaşabilirsiniz.

1298 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.