MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Konu : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Tarih : 10.12.2014

Sayı : 43

Kanun : Vergi Usul Kanunu - Türk Ticaret Kanunu

E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER


1. E-DEFTER NEDİR?

Şekil hükümlerinden bağımsız, Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) veya Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ile uyumlu, tutulması zorunlu zorunlu olan defterlerde yer alması gereken tüm bilgileri taşıyan elektrik kayıtlar bütünüdür.

2. E-DEFTER KULLANMAK ZORUNDA OLAN KİMLERDİR?

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile;

a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar ile,

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar e-defter geçiş yapmak zorundadır.
Belirtilen mükelleflerden sadece hizmet alınması halinde e-fatura ve e-defter sistemine geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

E-defter uygulamasına geçmek için E-fatura sistemine dahil olma zorunluluğu bulunmamaktadır. İhtiyari olarak sadece E-defter sistemine geçilebilecektir. Aynı şekilde ihtiyari olarak E-fatura sistemine geçen mükelleflerin de E-defter sistemine geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

3. E-DEFTER KULLANIMINA GEÇİŞ SÜRECİ NEDİR?

Elektronik deftere ilişkin başvuru ve tutmaya başlama sürelerine ilişkin olarak açıklama 67 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile yapılmıştır. Bu sirkülere göre;

a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren,

b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,

c) Özel Hesap Dönemi kullananların ise 01.12.2014 tarihinde Elektronik defter kullanmaya başlamaları zorunludur.
Kasım ayı içinde e-defter uygulamasına başvuranların kağıt ortamında tuttukları defteri Aralık ayı sonuna kadar kapanış tasdiki yaptırmaları zorunludur.

En geç 01.01.2015 tarihi itibariyle e-defter sistemine geçilmez ise defterler hiç tasdik edilmemiş sayılacak ve defter tutmamaya ilişkin ceza hükümlerine tabi olunacaktır. 01.01.2015 tarihinden itibaren e-deftere geçme zorunluluğu olduğu halde kağıt defter tutulmuş ise bu kağıt defterin hiçbir geçerliliği olmayacaktır.

Devamına SİRKÜLER - Ekli Dosyalar yazısının altındaki "Pdf olarak indirmek için tıklayın" linkinden ulaşabilirsiniz.

1860 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.