MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-36-Ocak-Şubat Ayları Poşet Beyannamesi Verme Süresi Uzatılarak Beyanname Verme Süresi Ve Usulünde Değişiklik Yapıldı

Tarih              : 22.02.2019

Sayı                : 2019-36

Konu              :Ocak-Şubat Ayları Poşet Beyannamesi Verme Süresi Uzatılarak, Beyanname Verme Süresi Ve Usulünde Değişiklik Yapıldı

 
Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 7166) 22.02.2019 Tarih 30694 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

 
Kanun’un 3 ve 4’üncü maddeleri ile;
 
2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11’inci maddesinin ikinci fıkralarında yapılan değişikliklere göre; 2019/Ocak ve Şubat aylarına ait Poşet Beyannamelerinin verilme süreleri uzatılarak, Beyannamelerin vergi mükelleflerinin Gelir/Kurumlar Vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine, vergi mükellefi olmayanların da Gelir İdaresi Tarafından belirlenecek vergi dairelerine izleyen ayın 24’üne kadar verilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır. Buna göre;
 
  • 2019/Ocak ve Şubat aylarına ait verilmesi gereken Poşet Beyannameleri 24.04.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilebilecek. 
  • Beyannameler üzerinden tahakkuk eden/edecek Geri Kazanım Katılım Payları 30.04.2019 tarihi mesai saati sonuna kadar ödenebilecek. 
  • Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenecek. 
  • Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilecek, 
  • Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilecektir. 
  • Geri Kazanım Katılım Payının beyanı ile ilgili, beyanname verme sürelerini belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.
 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

376 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.