MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-34-İhraç Kayıtlı Satışlara İlişkin İade Taleplerinde Gümrük Beyannamesi Üzerinde “İmalatçı” Adının Yer Alması Durumunda İhracatçıdan “İhracatın

Tarih              : 21.02.2019

Sayı                : 2019-34

Konu              : İhraç Kayıtlı Satışlara İlişkin İade Taleplerinde, Gümrük Beyannamesi Üzerinde “İmalatçı” Adının Yer Alması Durumunda İhracatçıdan “İhracatın Gerçekleştiğine Dair Belge” Alma Zorunluluğu Kaldırıldı
 
 
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (23 No.lu) 15.02.2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
KDV Genel Uygulama Tebliği’nin; Kanun’un 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iadelerde istenilecek belgelerin yer aldığı “İade” başlıklı (II/A-8.13.) bölümünde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.
 
MADDE 3 – Aynı Tebliğin (II/A-8.13.) bölümünün ilk paragrafındaki “ – İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı,” ibaresi “ – Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunmaması halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı” olarak değiştirilmiştir.
 
 
Buna göre;
 
  • Kanun’un 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin iade/mahsup taleplerinde ihracatın belgelendirildiği gümrük beyannamesi üzerinde, imalatçı adının yer alması durumunda, 
  • İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçıdan ayrıca bir yazı (eski adıyla taahhütname) alınmasına ve vergi dairesine ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır. 
  • Gümrük Beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgileri yer aldığı halde; Tebliğ gereği ihracatçıdan ayrıca alınacak yazının, ibrazı istenilen belgeler arasında sayılması nedeniyle bu güne kadar tartışılan uygulama, her ne kadar 15.02.2019 tarihinde yürürlüğe girse de, Bakanlığın  görüş değişikliğine gitmesi nedeniyle yapılan bu düzenlemenin iade işlemi sonuçlanmamış tüm dönemlere uygulanması gerektiği kanaatindeyiz.
 
 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

383 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.