MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-33-YMM Raporuyla On Gün İçinde KDV İade Dönemi Başlıyor !

Tarih              : 20.02.2019

Sayı                : 2019-33

Konu              : YMM Raporuyla On Gün İçinde KDV İade Dönemi Başlıyor !

 
20.02.2019 tarih 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (24 No.lu) ile; 
 
2019/Ocak ve sonrasındaki dönemlerde iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan ve aşağıda belirtilen şartları taşıyan mükelleflerin Yeminli Mali Müşavir KDV İade Raporuna göre talep edilen, “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde  iade edileceği konusunda düzenleme yapılmıştır.
 
Buna göre;
 
 • Uygulama 2019/Ocak ve sonrasındaki dönemlerde iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan iade taleplerine uygulanabilecek olup, 2019 öncesi iade hakkı doğuran işlemlere ilişkin iadenin talep edildiği dönemlere uygulanamayacaktır, 
 • Uygulama 01.03.2019 tarihinden itibaren YMM raporuna istinaden iade talep dilekçesi verilecek iade işlemlerine uygulanabilecektir, 
 • İade için gerekli YMM raporu, dilekçe ve elektronik ortamda ibrazı gereken diğer belgelerin ibrazından itibaren oluşacak KDV İadesi Risk Analiz Raporu’nun bu kapsama uyarlanmış olan “KDV Ön Kontrol Raporu” na göre olumsuzluklar tespit edilecektir, 
 • İadesi talep edilen tutarın değil, KDV Ön Kontrol Raporu’na göre olumsuzluk tespit edilemeyen tutarın %50’si 10 iş günü içinde iade yapılacaktır, 
 • Mükelleflerin bu kapsama göre iade talep edilebilmesi için en az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması gerekiyor, 
 • Mükellefin, daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması gerekiyor, 
 • İade talep eden mükellefin kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin; özel esaslara tabi olmaması, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ya da riski KDV iadesi talebi nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması gerekiyor, 
 • Teminat veya YMM raporu karşılığı iade talep edilmesine karşın vergi dairelerinin yapacakları kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların mevzuata uygun şekilde düzeltilmemesi nedeniyle iade talebi incelemeye sevk edilenler bu uygulamadan faydalanamayacaklar, 
 • KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade yapılmasını müteakip, iade talebinin tamamına yönelik olarak KDVİRA sistemi tarafından üretilen KDV İadesi Kontrol Raporuna ilişkin kontroller, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller genel usul ve esaslar çerçevesinde yapılır, mükellefin kalan iade tutarı bu kontrol ve değerlendirmeler sonucuna göre yerine getirilir, 
 • HİS ve İTUS sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanması mümkündür. Ancak bu uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün değildir. 
 • HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılması da mümkün değildir.
 
 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

437 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.