MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2018-92-Süreler Bakımından Önemli Hatırlatmalar

Tarih              : 28.09.2018

Sayı                : 2018-92

Konu             : Süreler Bakımından Önemli Hatırlatmalar

 

Vergi ve bazı yasal düzenlemelerin; başvuru, beyan ve ödeme sürelerinin sona erecek olması nedeniyle, Müşavirliğimizce önemli görülen bazı sürelerin hatırlatılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür.
 

Buna göre:

 

 • 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında vadesi geçmiş yapılandırılan vergi borçların, peşin ödeme veya 1. taksit ödemeleri için son gün 1 Ekim 2018’dir
 
Kanun kapsamında yapılandırılan borçların tamamının 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak olup Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan %90 oranında ve idari para cezalarının aslından da %25 oranında indirim yapılacaktır.
 
Peşin ödemeler, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmadığından taksitli ödemeye göre daha avantajlıdır. 
 
Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi şarttır.

 

 • 7143 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında olanların, peşin ödeme süresi veya 1. taksit ödeme süresi için son gün 01 Ekim 2018
 
 • 7143 sayılı Kanunun 4’üncü maddesine göre İnceleme ve Tarhiyat Safhasında olup, 31/07/2018 tarihine kadar yapılan tebliğler üzerine madde kapsamından yararlanmak üzere yapılan başvuranlarda peşin ödeme süresi veya 1. taksit ödemesi için son gün 01 Ekim 2018
 
 • 7143 sayılı Kanunun 5’inci maddesine göre matrah artırımında bulunan mükelleflerin peşin ödeme süresi veya 1. taksit ödemesi için son gün 01 Ekim 2018 olup, matrah artırımı hükümlerinden faydalanılabilmesi için ödeme şartı bulunduğundan, özellikle ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi önem arz etmektedir.

 

 • 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 8. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 01 Ekim 2018

 

 • 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 10. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 01 Ekim 2018 

 

 • 7144 sayılı Kanunla getirilen Vergi Usul Kanunu Geçici 31’inci maddesi kapsamında “Aktife Kayıtla Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulması” hakkından faydalanacak mükelleflerin yeniden değerleme ve kayıtlara alma işlemlerinin 500 Seri No.lu VUK’nu Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde 30 Eylül 2018 tarihine kadar yaparak, yeniden değerlemeye ilişkin beyannamenin de en geç 25 Ekim 2018 tarihine kadar verilmesi ve aynı süre içinde de ödenmesi gerekmektedir. Yeniden değerleme/kayıtlara alma, beyannamenin verilme ve ödeme işlemlerinin belirlenen süreler içinde yapılmaması halinde, madde hükmünden yararlanılamayacaktır.

 

 • 01/10/2018 tarihinden itibaren; Gelir idaresi Başkanlığı bilgi sistemlerine, sadece ESKİ NESİL ÖKC’lerden bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışlarına ait mali bilgiler (söz konusu bilgi sadece ÖKC’den bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisidir) bildirilecektir. ÖKC (Z) Raporlarına ait mali bilgiler Aylık dönemler bazında olmak üzere ve tercih edilen bildirim yöntemiyle, ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar GİB’e elektronik olarak gönderilmelidir.
 
Bu çerçevede ilgili bildirim yükümlülüğü Ekim/2018 ayına ilişkin başlayacak olup, bildirim süresi izleyen Kasım ayının 15 inci günü sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. (Bu konuya ilişkin detaylı açıklamalar, daha önce yayınladığımız 2018/88 nolu sirkülerimizde yer almaktadır.)
 

 

Ödeme Yapılabilecek Yerler
 

 • İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android),
 • Anlaşmalı banka şubelerinden, 
 • PTT işyerlerinden,
 • Vergi dairelerinden,
 • gib.gov.tr adresinde yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile yapılabilmektedir.

 

    Mükelleflerin herhangi bir hak kaybı yaşamaması bakımından, yukarıda belirtilen sürelerin dikkate alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz.

 

   Saygılarımızla.

 

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 

 

 

 

 

 

533 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.