MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2018-77 Önemli Bazı Hatırlatmalar (Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru Süreleri)

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI
27.08.2018 tarih VUK-110 / 2018-14 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’ ne göre;
27 Ağustos 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2- 7143 SAYILI KANUN’UN BAZI MADDELERİNDEN FAYDALANMA SÜRELERİ SONA ERİYOR

7143 sayılı Kanun kapsamında “vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasında” başvuru süresi bugün sona ererken, “matrah artırımında bulunma ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine” ilişkin başvuru süreleri de bu ayın sonunda (31.08.2018) doluyor. 7143 sayılı Kanun kapsamında sürelere ilişkin tablo aşağıya çıkarılmıştır.

[Tablo için pdf dosyasına bakınız]

3- 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ŞİRKET YA DA ŞİRKET ORTAKLARINA AİT OLDUĞU HALDE ŞİRKET DIŞINDAKİ KİŞİLERCE TASARRUF EDİLEN VARLIKLARIN BEYANI MÜMKÜN HALE GETİRİLDİ

7143 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin 13’üncü fıkrası kapsamında yurt içinde ve yurt dışında bulunan varlıkların kayıtlara alınması ile ilgili olarak, 18.08.2018 tarih 30513 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:3) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile yapılan düzenlemeler aşağıya çıkarılmıştır.

MADDE 1 – 4/7/2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’nin 4’ üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurtdışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe 8 inci maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek bu fıkra hükmünden yararlanılabilecektir. Ayrıca, gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurtdışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirim veya beyana konu edilmesi halinde bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi mümkündür. Ancak, bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir.”

Saygılarımızla.

BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş

3576 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.