MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2018-66-7143 sayılı Kanun Kapsamında “Varlık Barışına İlişkin” Tebliğ

Tarih              : 05.07.2018

Sayı                : 2018-66

Konu              : 7143 sayılı Kanun Kapsamında “Varlık Barışına İlişkin” Tebliğ

 

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 3 Seri No’lu Genel Tebliği,   04/07/2018 Tarih 30468 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

 

Yayımlanan Tebliğ ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası (varlık barışı) hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Söz konusu tebliğde;

 

- Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,

- Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine,

- Yurt dışından elde edilen bazı kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmesine,

- Yurt dışında ve yurt içinde bulunan varlıkların belirlenen şartlar dahilinde 31.07.2018 tarihine kadar beyan edilerek, kayıtlara alınması durumunda vergi ödenmeyeceğine,

- Yurt dışında ve yurt içinde bulunan varlıkların 30.11.2018 tarihine kadar belirlenen şartlarda beyan edilmek ve %2 vergi ödenmek suretiyle kayıtlara alınabileceğine,

- Bu kapsamda vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden hesaplanacak %2 oranındaki verginin 31.12.2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenmesi gerektiğine,

- Varlıkların beyanı üzerine tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi ve bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şartıyla, bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacağına,

- Ödenen vergilerin, hiçbir suretle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması ya da başka bir vergiden mahsup edilmesi mümkün olmadığına,

- Beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında Vergi Usul Kanununda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanamayacağına,

- Kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilemeyeceğine,

ilişkindüzenlemelere yer verilmektedir.

 

 

Saygılarımızla.

 

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 

 

184 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2018 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.