MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2018-1-KONUT VE İŞ YERİ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANI


                                                                                           03/09/2018

Hamza ERTEKİN
Denetim ve İdare Müdürü
Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
www.bbdas.com.tr
 

 

 KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK
KDV  ORANI


I- GİRİŞ

Birçok alt sektörün lokomotifi durumunda olan inşaat sektörü, son yıllarda arz fazlalığı ve diğer ekonomik nedenlerden kaynaklanan satın alma gücünün azalması sonucunda, stokları eritebilecek düzeyde talep görmemektedir.
 
Bu durumda genel olarak konut ve işyeri inşaatının; arsa temini, projelendirme, inşaat yapımı ve pazarlama süreci gibi geniş zamana yayılması ve yüksek maliyetler oluşturması gibi nedenlerden dolayı sektör açısından finansman ihtiyaçlarının giderilmesinde sıkıntılara sebep olması nedeniyle, inşaat sektörü ile birlikte diğer birçok alt sektörleri de ekonomik yönden olumsuz etkilemektedir.
 
Stokların azaltılması, başlanılmış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi amacıyla sektörün yolunu açmak isteyen hükümet zaman zaman; konut ve işyerlerine olan talebi arttırmaya yönelik katma değer vergisi oranları üzerinde indirim yapmaktadır.

Bu yazımızda, konut ve iş yeri teslimlerinde katma değer vergisi uygulamalarına yönelik yapılan düzenlemelere yer verilecektir.
 
II- İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI

3065 sayılı KDV Kanunu’nun “Oran” başlıklı 28 inci maddesine istinaden; 30.12.2007 tarih 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.12.2007 tarih 2007/13033 sayılı Bakanlar KuruluKararı ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları belirlenmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nda, karara ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, belirlenen bu listeler
dışında kalan teslim ve hizmetler için ise %18 KDV oranı uygulanacağı belirlenmiş
bulunmaktadır.

Öteden beri iş yeri teslimlerine ilişkin (I ve II) sayılı listelerde bir belirleme yapılmadığından dolayı %18 KDV oranı uygulanmaktaydı.
 
18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11.05.2018 tarih 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 24.12.2007 tarih 2007/13033 sayılı BKK’nın Geçici 3. maddesinde yer alan “konutların”, ibaresi “konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya) bağımsız bölüm şeklinde olanlar” şeklinde düzenleme yapılmak suretiyle, 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde %8 KDV oranı uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
 
-18.05.2018 – 31.10.2018 tarihleri arasında yapılacak işyeri satışlarında %8 KDV orana uygulanacaktır,

      31/10/2018 tarih 30581 sayılı Resmi Gazete’nin Mükerrer Sayısında yayımlanan 31/10/2018 tarih ve 287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre; Kararın yayımı tarihi olan 31/10/2018’den itibaren uygulanmak üzere:

-    KDV bakımından iş yeri ve %18 orana tabi konut satışlarında 31/10/2018’e kadar uygulanan %8 indirimli oran uygulamasına, 31/12/2018 tarihine kadar devam edilecektir.

       31/12/2018 tarih 30642 sayılı (4.mükerrer) Resmi Gazete'de  yayımlanan 31/10/2018 tarih 287 sayılı Karar'da değişiklik yapılmasına dair 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, uygulama 31/03/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere uzatılmıştır.


III- KONUT TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI

Konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranının belirlenmesine yönelik net alan kriteri ve Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan lüks ve birinci sınıf inşaat olması halinde emlak vergi değeri kriteri gibi belirlemeler bulunmaktadır.
 
KDV oranı uygulaması bakımından genel durum aşağıda tabloda gösterilmiş olup, özellikli durumlar hakkında ana başlıklar halinde ilerleyen bölümlerde yer verilecektir.
 
Makalenin Devamına Aşağıdaki "Ekli Dosyalar" Bölümünde "PDF Dosyası" ndan Ulaşabilirsiniz

Ekli Dosyalar

824 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.