MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2018-1-KONUT VE İŞ YERİ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANI


                                                                                           03/09/2018

Hamza ERTEKİN
Denetim ve İdare Müdürü
Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
www.bbdas.com.tr
 

 

 KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK
KDV  ORANI


I- GİRİŞ


Birçok alt sektörün lokomotifi durumunda olan inşaat sektörü, son yıllarda arz fazlalığı
ve diğer ekonomik nedenlerden kaynaklanan satın alma gücünün azalması sonucunda,
stokları eritebilecek düzeyde talep görmemektedir.

Bu durumda genel olarak konut ve işyeri inşaatının; arsa temini, projelendirme, inşaat
yapımı ve pazarlama süreci gibi geniş zamana yayılması ve yüksek maliyetler oluşturması
gibi nedenlerden dolayı sektör açısından finansman ihtiyaçlarının giderilmesinde sıkıntılara
sebep olması nedeniyle, inşaat sektörü ile birlikte diğer birçok alt sektörleri de ekonomik
yönden olumsuz etkilemektedir.

Stokların azaltılması, başlanılmış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi amacıyla
sektörün yolunu açmak isteyen hükümet zaman zaman; konut ve işyerlerine olan talebi
arttırmaya yönelik katma değer vergisi oranları üzerinde indirim yapmaktadır.

Bu yazımızda, konut ve iş yeri teslimlerinde katma değer vergisi uygulamalarına yönelik
yapılan düzenlemelere yer verilecektir.

II- İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI

3065 sayılı KDV Kanunu’nun “Oran” başlıklı 28 inci maddesine istinaden; 30.12.2007 tarih
26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.12.2007 tarih 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları belirlenmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nda, karara ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve
hizmetler için %1, (II) sayı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, belirlenen bu listeler
dışında kalan teslim ve hizmetler için ise %18 KDV oranı uygulanacağı belirlenmiş
bulunmaktadır.

Öteden beri iş yeri teslimlerine ilişkin (I ve II) sayılı listelerde bir belirleme
yapılmadığından dolayı %18 KDV oranı uygulanmaktaydı.

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11.05.2018 tarih 2018/11750
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 24.12.2007 tarih 2007/13033 sayılı BKK’nın Geçici 3.
maddesinde yer alan “konutların”, ibaresi “konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya) bağımsız
bölüm şeklinde olanlar” şeklinde düzenleme yapılmak suretiyle, 31.10.2018 tarihine kadar (bu
tarih dahil) teslimlerinde %8 KDV oranı uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre 18.05.2018 – 31.10.2018 tarihleri arasında yapılacak işyeri satışlarında %8 KDV
orana uygulanacaktır.

III- KONUT TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI

Konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranının belirlenmesine yönelik net alan kriteri
ve Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan lüks ve birinci sınıf inşaat olması halinde emlak
vergi değeri kriteri gibi belirlemeler bulunmaktadır.

KDV oranı uygulaması bakımından genel durum aşağıda tabloda gösterilmiş olup,
özellikli durumlar hakkında ana başlıklar halinde ilerleyen bölümlerde yer verilecektir.


Makalenin Devamına Aşağıdaki "Ekli Dosyalar" Bölümünde "PDF Dosyası" ndan Ulaşabilirsiniz

Ekli Dosyalar

319 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2018 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.