MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2017-60 1 Nolu KDV Beyannamesi Önemli Değişiklikler ve Olası İzah Talepleri

Tarih              : 01.11.2017

Sayı                : 2017-60

Konu             : 1 Nolu KDV Beyannamesi Önemli Değişiklikler ve Olası İzah Talepleri

 

1 nolu KDV beyannamesi Matrah-Diğer İşlemler ve  Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi Satırına ilişkin açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

 

Diğer işlemlere konu teslim olması halinde KDV beyannamesi matrah toplamları ve ilgili dönem Gelir Tablosu’ndaki brüt satışların tutar toplamlarının farklı olması muhtemel olduğundan bu hususta idare tarafından izah istenebilecektir.1. Matrah – Diğer İşlemler Bölümü a. 
503 Kodlu Satıra İlişkin Açıklamalar

 

Olması halinde 503 kodlu satırda amortismana tabi iktisadi kıymetlerin ( Taşınmaz, Taşıt Araçları, Demirbaş, Makine, Teçhizat vb.) satışına ilişkin Matrah ve KDV tutarlarının KDV oranlarına göre ayrı ayrı satır açmak suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir. Örneğin % 1 lik binek oto satışı ayrı  bir satırda 100.000 matrah, 1.000 KDV olarak beyan edilirken, arsa satışı ayrı bir satır eklenerek 200.000 matrah, 36.000 KDV ve % 8 orana tabi tekstil makinesi satışı da ayrı bir satır açılarak 300.000 matrah 24.000 KDV olarak beyan edilecektir.

       
 b. 504 Kodlu Satıra İlişkin Açıklamalar

 

Alınan malların iadesi, gerçekleşmeyen işlemlere ait toplam matrahlar ve KDV tutarlarının bu satıra yazılmak suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir.

     
  c. 550 Kodlu Satıra İlişkin Açıklamalar

 

Yukarıda ifade edilenlerin dışında kalan diğer işlemlere ait toplam matrah ve KDV tutarlarının bu satırda beyan edilmesi gerekmektedir. (Yansıtma faturaları, fiyat farkı iadesi v.b. )

 

Yukarıda ifade edilen işlemlere ilişkin toplam matrah tutarları ilgili ay KDV beyannamesi Sonuç Hesapları bölümü Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Aylık) toplamında otomatik olarak yer almaktadır. Gelir Tablosu Brüt Satışlar toplamı ile KDV Beyannamesi matrah toplamları karşılaştırıldığında İdare tarafından fark olduğu gerekçesiyle izahat istenebilecektir.

 

Bu hususa ilişkin olarak Gelir Tablosu dipnotlarında bilgi verilmesi ve dönem içinde fark tutarın izahına ilişkin tevsik edici belgelerin ayrıca dosyalanarak hazır bulundurulmasında fayda olacaktır.

2. Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi Satırına İlişkin Açıklamalar 

 

KDV Kanunu’na göre daha önceki dönemlerde indirim konusu yapıldıktan sonra kayıtlardan çıkarılması gereken Katma Değer Vergisi tutarlarının bu satıra yazılmak suretiyle beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir.

 

Çalınan, yangında zayi olan, kullanım süresi dolan, işletme envanterindeki malların KDV kanunu 17. maddesi kapsamında bağışlanması, KDV kanunu 30. maddesi c bendinde belirtilen deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait Katma Değer Vergisi v.b. bu satıra yazılarak beyan edilmelidir.

 

            Saygılarımızla.

 

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 

946 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.