MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2017-53 Ertelenen SGK Primleri Son Ödeme Günleri Hakkında Hatırlatma

Tarih              : 15.09.2017

Sayı                : 2017-53

Konu              : Ertelenen SGK Primleri Son Ödeme Günleri Hakkında Hatırlatma

 

Bilindiği üzere 18.01.2017 tarihinde TBMM’de kabul edilen 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’unun 28. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile 2016 Aralık, 2017 Ocak ve Şubat SGK primlerinin yasada belirtilen hükümler uyarınca  hesaplanan tutara isabet eden kısmının  sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödenmesi halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacak denilerek ertelenme imkanı getirilmişti.

 

5510 sayılı Kanun kapsamında ertelenen prim borçlarının 07.02.2017 tarih ve 2017-7 sayılı SGK genelgesinde belirtilen (2016 yılı Aralık ayı, 2017 Ocak ve Şubat ayları ) son ödeme tarihleri aşağıdaki gibi olup, en geç belirtilen tarihe kadar ödenmesi gerekmekte olup, primlerin en geç bu tarihlerde ödenmesi halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacaktır.

 

2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta priminin 2017 yılı Ekim ayı sonuna 31/10/2017 tarihine kadar ,

 

2017 yılı Ocak ayına ait sigorta primi tutarının 2017 yılı Kasım ayı sonuna  30/11/2017 tarihine kadar,

 

2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primi tutarının ise  2017 yılı Aralık ayı 26/12/2017 tarihine kadar (Aralık ayı sonu değil 26.12.2017 tarihi),

 

ödenmesi gerekmektedir.

 

Belirlenen süreler Ekim, Kasım ayları için ilgili ayın son günü iken Kurum tarafından Aralık ayı için 26.12.2017 tarihi belirlenmiştir.  Süresinde ödenmemesi halinde teşvik kayıpları yaşanmaması için gerekli takibin yapılarak ödemenin süresinde yapılması gerekmektedir.

 

Saygılarımızla.

 

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

530 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.